LH+A Malta Film Fund
Malti
English
Short Film Corner
Contact Details
Screenings
Strait Street
Stills
Trailer
Crew
Cast
Story

Imnebbaħ kemm mill-Hamlet ta’ Shakespeare kif ukoll mill-Belt Valletta, dan huwa film b’qalb msewsa minn tmermir umduż. Iben baħri jgħix taħt il-ħakma t’ommu, ta’ zijuh, u tal-port li minnu ma jistax jaħrab. Għalkemm mixrub minn kull ħeġġa, in-niggieża tal-kuxjenza u l-għadab ta’ min qed jegħreq bejn ħalltejn jiġbdu lilu, u lil ta’ madwaru, fi sqaq li ma jinfidx. | film@lighthouse.com.mt | +356 21387900 | SEAN DECELIS | POLLY MARCH | PHILIP MIZZI | MANUEL CAUCHI | ILARIA FALZON | Mużika ta’ Ruben Zahra | Disinn tal-Awdjo ta’ Andrew Christie | Muntaġġ ta’ Neville Attard | Direzzjoni tal-Fotografija ta’ David Pisani | Produzzjoni Eżekuttiva ta’ Roderick Muscat Monsigneur u tal-Malta Film Fund | Produzzjoni ta’ Neville Bone | Kitba u Direzzjoni ta’ Kenneth Scicluna | Lighthouse & Ashley. 14, Triq C. Mallia, San Ġwann SGN2202, Malta | www.lighthouse.com.mt | Film Qasir Malti | Film Qasir bil-Malti | Film bil-Malti | Film minn Malta | Film Malta | Cannes Short Film Corner | Raindance Film Festival | Oaxaca Film Festival | Mediterranean Short Film Festival